Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

    Doplnenie výzvy pre kluby žiadajúce o príspevok do 23 rokov

    http://sstz.sk/subory/Prispevky/projekt_do23_2018/Doplnenie%20v%C3%BDzvy.pdf