Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

  Mládežnícke súťaže 2019-20

  OZNAMY KSTZ NITRA
  Do súťaže družstiev st. žiakov sa kluby TN kraja prihlasujú samostatne vo svojom kraji! 
  Do ostatných súťaží družstiev v kategóriách: dorastenci, dorastenky, st. žiačky, ml. žiaci a ml. žiačky, sa treba prihlásiť do kraja NR!
  Treba dodržať termín, lebo dodatočné prihlášky už prijímané nebudú!
  Zároveň KSTZ Nitra upozorňuje na dve dôležité zmeny:
  1., VV NSTZ schválil, že od novej sezóny sa nebudú hrať spoločné bodovacie turnaje krajov NR a TN v kategóriách ml. a najml. žiactva (voľné termíny bude NR kraj využívať na regionálne kempy) a súťaže družstiev ml. žiakov a ml. žiačok sa budú hrať klasickým systémom súťaží družstiev.
  2., všetky súťaže žiackych družstiev sa budú hrať formou 2-členných družstiev na základe zmeny v Súťažnom poriadku SSTZ!