Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

    Návrh zmeny v hracom systéme

    Vážení priaznivci stolného tenisu.

    Pravdepodobne sa tento súťažný ročník sa už hrať nebude. V prípade ak by sa začal, VV KSTZ navrhuje tento súťažný ročník ako aj ďalšie ročníky hrať spôsobom 1. ligy.

    Uvedené by platilo pre 2., 3., a 4. ligu.  Vaše pripomienky alebo návrhy zasielajte na kstztn@gmail.com.

    Všetkým prajeme veľa zdravia.