Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

  Odhlásenie zo súťaže – STK Tr. Bohuslavice

  STK Trenčianske Bohuslavice sa odhlásili zo súťaže 4. ligy.

  V zmysle ustanovení súťažného poriadku SSTZ platí nasledovné:

  4.1.4.6.2. Keď odstúpi hráč (dvojica, družstvo) zo súťaže po jej rozohraní platia tieto ustanovenia: a) pri vylučovacom systéme a systéme na dve porážky sa priznáva víťazstvo
  súperovi. Keď odstúpi súčasne aj súper nepriznáva sa víťazstvo nikomu. Porušenie tohto ustanovenia sa bude riešiť disciplinárnym trestom. b) pri skupinovom systéme: – ak hráč
  (družstvo) odohrá viac ako polovicu zápasov (stretnutí) skupiny, dosiahnuté výsledky zostávajú v platnosti a ostatným súperom sa priznáva kontumačné víťazstvo – keď hráč
  (družstvo) odohral polovicu alebo menej zápasov (stretnutí) skupiny, všetky jeho zápasy (stretnutia) sa anulujú. Takéto družstvo je prvým zostupujúcim. c) ak klub odhlási prihlásené družstvo zo súťaže po jej vyžrebovaní, alebo sa odhlási družstvo v priebehu súťaže keď odohralo polovicu alebo menej stretnutí tak sa v nasledujúcom súťažnom ročníku takéto družstvo zaraďuje do najnižšej súťaže