Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

    Rebríček TN kraja k 1.7.2018 – doplnený

    Na základe pripomienok klubov na krajskej schôdzi boli zmenené koeficienty súťaží a na základe toho bol spracovaný nový rebríček.

    Vaše pripomienky a zaradenie hráčov do rebríčka riešiť s Lukášom Giecim.

    Rebricek TN kraj 07-2018 – nový