Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

    Školenie hl. rozhodcov a rozhodcov 29.08.2022

    ŠKOLENIE ROZHODCOV RUŽOMBEROK 2022

    ŠKOLENIE HR RUŽOMBEROK 2022

    Je predpoklad, že tento rok už školenia nebudú.