Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry.

  Vážení  predstavitelia stolnotenisových klubov,

  v prílohe nájdete výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Slovenskému olympijskému a športovému výboru na základe uznesenia vlády SR č. 285 z 12.6.2019 budú poskytnuté finančné prostriedky na obdobie r. 2019 – 2021 v objeme 3 mil. eur na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Je to šanca získať časť tejto podpory aj pre stolnotenisové kluby za predpokladu splnenia náročných podmienok (formulár žiadosti je v otvorenom formáte na vpisovanie).

  Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí: 17.7.2019

  Dátum ukončenia predkladania žiadostí: 16.8.2019

  Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí: 16.9.2019

  Termín ukončenia realizácie projektu: 31.12.2021

  Vaše žiadosti zasielajte na email: sekretariat@olympic.sk  a v kópii aj na SSTZ na adresu: sstz1@sstz.sk.

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevkov na modernizáciu rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry

  Žiadosť o poskytnutie príspevku na modernizáciu rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry