Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

    Zaslanie návrhov na zmeny a doplnky súboru predpisov

    Návrhy na zmeny a doplnky súboru predpisov môžete zasielať do 20. mája 2019 nakoľko do 27. mája 2019 musia byť odoslané na SSTZ.