Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

    Súťaž mládeže – prihláška

    Termín podania prihlášky je do 25.06.2023!
    Link na novú súťaž, ktorú SSTZ vytvoril aj novej sezóny – Extraliga zmiešaných družstiev mladšieho žiactva:
    Zároveň upozorňujem, že po konzultáciách so SSTZ môžu súťaže družstiev ml. žiactva v krajoch pokračovať samostatne v kategórii chlapcov a dievčat, čo uplatníme aj v rámci súťaže našich krajov NR+TN (z dôvodu, že kluby, ktoré nemajú dievčatá, by nemohli medzi ml. žiakmi hrať).