Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

  Právo štartu

  4. liga

  MKST Nová Dubnica A

  ŠK STO Prusy B

  Medeko Pov. Bystrica A

  STK Nové Mesto n/V. C

  TJ Považan Pruské A

  STK Dolný Moštenec A

  TJ Slovan D.Kočkovce A

  Drive Tr. Jastrabie A

  TJ Tatran Ladce A

  ObSK UNIMAT Lazany B

  STK Lysá pod Makytou A

  STK PC Tr. Teplá C

  Polstrav Bystričany B

  Zástupca oblasti Považská Bystrica oznámi postupujúceho účastníka do 4.ligy do 31.05.2022 ŠTK VVKSTZ TN.