Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

  Prasknutá loptička

  pokazena Lopticka

  Na pomoc rozhodcom, trénerom a hráčom stolného tenisu.

  V poslednom období sa stále častejšie objavujú otázky od hráčov ale aj rozhodcov na rozdielne posudzovanie prasknutej loptičky počas hry (výmeny). Vzhľadom k tomu že si to rozhodcovia, hráči a tréneri rôzne vysvetľujú, podávame správny výklad pravidiel pre uvedenú situáciu v záujme jednotného postupu. Pre rozhodcov záväzný.

  Základom je posúdenie, či loptička v okamihu prasknutia bola v hre a či bolo pravdepodobné, že by mohla naďalej pokračovať v hre (nová lopta), alebo by lopta skončila mimo (bod).

  Východiskom pre posúdenie uvedenej situácie sú dva články z Pravidiel stolného tenisu:

  • 5.2.Loptička je „v hre“ od posledného momentu kedy leží nehybne na dlani voľnej ruky poddávajúceho pred tým ako ju nadhodí na podanie až do momentu kedy je výmena rozhodnutá nariadením novej loptičky, alebo započítaním bodu.
  • 9.2.4. pretože prišlo k takému porušeniu podmienok pre hru, že by to mohlo ovplyvniť výsledok výmeny.

  Výklad:

  • Ak loptička evidentne praskne pri podaní alebo pri údere hráča do loptičky stranou rakety určenej pre hru, rukou po zápästie alebo hranou rakety a letí smerom k hracej ploche, rozhodca zastaví hru a zahlási novú loptu (nové podanie). Pokiaľ to rozhodca nezaregistruje, nepostrehne, môže to signalizovať aj hráč zdvihnutím ruky a rozhodca nariadi novú loptu.
  • Obdobne to platí, ak loptička praskne v okamihu dopadu na stôl, pri odrazení – rozhodca ohlási novú loptu.
  • Pokiaľ hráč udrie loptičku hranou rakety (takmer výlučne) a tá sa rozpadne, pričom letí evidentne mimo hraciu plochu, rozhodca započíta bod súperovi.
  • V prípade, že výmena prebehla za očividne nezmenených podmienok pre hru, nemôže hráč spätne požadovať novú loptu. Keď počas výmeny nie je zrejmé že lopta praskla za predchádzajúcich okolností a hráč zistí až po ukončení výmeny, že loptička je prasknutá, a prinesie ju rozhodcovi, zarátaný bod ostáva v platnosti a rozhodca vymení loptu.

  Právomoc posúdiť skutkovú podstatu či boli zmenené podmienky pre hru má rozhodca aj asistent rozhodcu.

  Ján Vaniak, predseda komisie rozhodcov